Reblog if you love watching Spongebob and you’re over 12 yrs. old.

Reblog if you love watching Spongebob and you’re over 12 yrs. old.

(Source: artcaptivatesme, via graceascutia)

ama: anak, pag bumagsak ka sa exam m!!..kalimutan m n may ama ka!!..

(pagkatapos ng exam)

Ama: kmsta ang exam m anak?/

anak: hu u??

hehehe

haha this is from PLAYSTATION ONE i miss my ps1

haha this is from PLAYSTATION ONE i miss my ps1

(via senorhoudinii)

Mara Clara FEVER! :)

fuckyeahviceganda:

Pag may MARA and CHRISTIAN moments:

Nang bugbugin ni GARY si CHRISTIAN:

Pag sinisiraan ni CLARA si MARA:

 

“LAST NA YAN AA!”

Nang sampalin ni LOLA LUPE si CLARA:


imperfect-lass:

Time on Tumblr passes like:

Time at school passes like:

(Source: sarahmonique, via evilcheng)

design and tweaked by Douche Bag
base theme by digitalcriminal
get this theme @ tumblrcity
powered by tumblr